Lahůdkářské výrobky

Lahůdky nebo přesněji lahůdkářské výrobky jsou samostatnou skupinou potravin určených k přímé spotřebě bez dalších úprav. V užším smyslu za lahůdky považujeme výrobky studené a teplé kuchyně delikatesního charakteru, výjimečné chuti a vzhledu, podávané zpravidla v malých porcích jako studené občerstvení, tedy nikoliv hlavní chod. Běžně však mezi lahůdky řadíme výrobky složené z více druhů zpravidla slaných potravin, distribuované ve zchlazeném stavu s omezenou dobou použitelnosti a určené k přímé spotřebě zastudena.

Již dávno přestaly být lahůdkářské výrobky výjimečné a mimořádně drahé. Aspoň občas si je téměř všichni dopřejeme. Jejich sortiment je mimořádně rozmanitý, navíc rozšířený velkým počtem regionálních výrobců, kteří mohou do receptur promítnout i místní speciality a chuťové zvyklosti.

Ale nejen pestrost a šíře nabídky komplikuje spotřebiteli správný výběr. Lahůdkářské výrobky mohou snadněji podléhat zkáze než řada jiných potravin a vyžadují proto zvláštní péči po celou cestu od výrobce až ke stolu spotřebitele. Proto na tomto místě věnujeme pozornost jak přehledu sortimentu, tak i nejdůležitějším zásadám bezpečného výběru lahůdek.

Monografická práce k tématu kvality lahůdek je k dispozici Zde.