Geneticky modifikované potraviny

Moderní šlechtění a potraviny: Co potřebujeme vědět o potravinách z geneticky modifikovaných plodin (převzato z podkladu prof. Jaroslava Drobníka z Přírodovědecké fakulty UK a ze Sdružení BIOTRIN; pan profesor nás loni opustil a my na něj velmi vzpomínáme)

 • Geneticky modifikované organismy (GMO) je úřední, ale zcela chybný název pro organismy získané transgenosí.
 • Jsou to organismy získané cíleným zásahem do genetického zápisu (DNA) zaměřeným na určitý definovaný gen. Buď se jeho aktivita vyřadí (např. FlavrSavr rajče, brambor Amflora), nebo se nový gen získaný z přírody vnese (Bt kukuřice, RR sója).
 • Tím se liší od dosavadních šlechtitelských metod, který byly založeny na náhodné chybě nebo náhodném zářením či chemií vyvolaném poškození DNA, zasahujícím neznámý počet genů neznámým způsobem.
 • V 80. letech byly z politicko-ekonomických důvodů GMO v Evropě předmětem cílené propagandy (NGO a EU) za účelem vystrašení veřejnosti a legislativní regulací analogickou k výbušninám a prudkým jedům zlikvidovat poptávku po zemědělských produktech z amerického kontinentu.
 • V současné době se takto zavedené pověry a desinformace stávají brzdou evropského zemědělství a vyvolávají konflikty s WTO, takže Evropská Komise se snaží chybu napravit.
 • GM plodiny - nedůkladněji kontrolovaná potravinářská surovina.
 • Vnesené geny jsou z přírody, nikoli člověkem deformované. Jsou to geny, které většinou ve velkém množství jíme, případně dýcháme (viz příloha).
 • Bt plodiny (u nás kukuřice) mají jeden gen z bakterie Bacillus thuringiensis. Ta se běžně vyskytuje v naších potravinách. Agrokombinát Slušovice vyráběl tuny kultury živých bakterií (Bathurin) a používal je k postřiku plodin. Dodnes kulturu toto bacilu používají ekologičtí zemědělci.
 • Plodiny tolerantní na systémové herbicidy (Roundup, Liberty) (HT plodiny) mají navíc gen z půdních bakterií, kterých denně sníme kolem miliardy (viz příloha). RR sóji se zkonzumovala miliarda tun bez jakýchkoli problémů.
 • Také genů rezistence na antibiotika, kterými se straší veřejnost, sníme denně desítky milionů. Dnes se již do GM plodin nezavádějí.
 • GM plodiny při správné agrotechnice podstatně snižují chemické ošetření. Bt plodiny vyřazují použití chemických insekticidů a HT plodiny nahrazují „koktejl“ klasických herbicidů, z nichž některé zanechávají v potravinách rezidua.
 • Bohužel, předsudky a desinformace zabraňují spotřebitelům získat GM plodiny vyšší výživné hodnoty (např. složením masných kyselin, snížením alergenů, obsahem vitamínů nebo mikroelementů a pod.).
 • Náprava situace není v administrativních patřeních, ale ve věcné informovanosti veřejnosti. V tom je klíčová úloha medií.

Monografická práce k tématu GMO potravin od téhož autora je k dispozici Zde.