Biopotraviny

Biopotraviny a bioprodukce jsou nesmírně důležitou součást trhu potravin. Sdružení českých spotřebitelů, které je odborným garantem těchto stránek, velmi podporuje systematický rozvoj produkce, trhu a spotřeby biopotravin.

Tato sekce zasluhuje velmi zodpovědného zpracování, které chystáme (i v závislosti na zajištění finančního krytí takového projektu).

Nicméně již nyní zde podotýkáme, že naše sdružení odmítá podání, že pouze biopotraviny nabízí spotřebiteli kvalitu a samy o sobě jsou zárukou kvality. Běžná, "konvenční" výroba musí zajistit spotřebiteli kvalitu, jakou si vybere a pro jakou se rozhodne. Bioprodukce ji mnohdy skutečně nabídnout může, ale obecně je to životní styl, nikoliv záruka kvality.

A odkazujeme také na stránky 'naše bio-farma', které jsou sice "komerční", ale Sdružení českých spotřebitelů je doporučuje jako důvěryhodné - Zde.