K bezpečnosti potravin

Zpráva o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v potravinách v roce 2022

více

22. 03. 2023

... kvalita za spotřebitelem

„Na našem trhu je široká nabídka potravin - od domácích producentů i z dovozu, a to kvalitní i méně kvalitní, uvádí Libor Dupal, předseda SČS. SPOTŘEBITEL SI MŮŽE VYBRAT, jsme přesvědčeni. Prakticky u každé komodity nalezneme v obchodě levnější i dražší produkt, obvykle (byť ne nezbytně) v souvislosti s nižší a vyšší kvalitou. A když si nevybereme, můžeme jít jinam. Za naprosto tendenční a zavádějící proto považujeme oblíbenou invektivu, že naše země je popelnicí Evropy. Takové tvrzení je neopodstatněné a nepodložené.

Jinou věcí ale je, zda se spotřebitel dokáže v kvalitě výrobků náležitě orientovat a rozhodnout se při výběru. Nabízíme ke shlédnutí videospot, připravený partnery pod naší odbornou gescí - Zde.

Označování však bývá složité, existuje množství dobrovolných značek, které spíše matou. 

Tyto stránky Sdružení českých spotřebitelů mají spotřebiteli napomoci orientovat se a vybrat si podle svého vkusu a chutí. Nezapomeňme, že spotřebitel svým chováním úroveň služeb a kvality výrobků a služeb ovlivňuje. Kvalita půjde za spotřebitelem, když spotřebitel půjde za kvalitou. 

Sdružení českých spotřebitelů 

Poslední úprava stránek : 6. 12. 2022 20:03