Úřad EFSA aktualizoval hodnoty tolerovatelného příjmu pro dioxiny

Tolerovaný příjem dioxinů navržený agenturou EFSA je 7x nižší než dosud. Zároveň ale míru jejich toxicity EFSA zlehčuje, když naznačuje, že může být nadhodnocená…

EFSA uvádí, že se potvrdily závěry předchozích hodnocení, totiž že dietární expozice těmto kontaminantům, které jsou přítomny v nízkých hladinách v potravinách a krmivech, je zdravotním problémem. Data z jednotlivých evropských zemí ukazují, že dochází k překročení nově stanoveného tolerovatelného týdenního příjmu ve všech věkových skupinách. Více v informaci v příloze.

přílohy:

zavřít

11. 12. 2018 08:00