Zajímavosti z EFSA

EFSA je klíčovým orgánem pro hodnocení nebezpečí týkajících se bezpečnosti potravin a krmiv v Evropské unii. Je logické, že Sdružení českých spotřebitelů, i s využitím Pracovní skupiny Potraviny a spotřebitel, věnuje výstupům tohoto orgánu pozornost.

Na přelomu června a července 2018 jsme informovali, že kandidát za ČR do Správní rady (Management Board) EFSA, předseda správní rady Sdružení českých spotřebitelů Libor Dupal, byl schválen za člena tohoto orgánu pro nadcházející období (Zde).

Toto nás motivovalo připravit na těchto stránkách novou sekci, věnovanou některým informacím, které EFSA zveřejňuje a které mají pro spotřebitele zvláštní význam.

Náměty a připomínky vítáme.

Vybrali jsme pro vás ... - archiv

Metodika pro hodnocení rizika směsí chemických látek

Úřad EFSA vypracoval harmonizovaný rámec pro hodnocení kombinovaných účinků chemických směsí v potravinách a krmivech

více

03. 04. 2019

EFSA přehodnotil účinek kontaminantu 3-MCPD na ledviny a mužskou plodnost

Úřad EFSA revidoval hodnoty pro bezpečný příjem 3- monochlorpropandiolu (3-MCPD) v rostlinných olejích a v potravinách

více

02. 04. 2019

Bezpečnost glutamátů přidávaných do potravin

Před dvěma lety úřad EFSA přehodnotil pohled na bezpečnost glutamátů přidávaných do potravin. Osvěžme si paměť.

více

02. 04. 2019

Úřad EFSA aktualizoval hodnoty tolerovatelného příjmu pro dioxiny

Tolerovaný příjem dioxinů navržený agenturou EFSA je 7x nižší než dosud. Zároveň ale míru jejich toxicity EFSA zlehčuje, když naznačuje, že může být nadhodnocená…

více

11. 12. 2018

Zamezení plýtvání potravinami a EFSA

Plýtvání potravinami se stává jedním ze šlágrů trhu s potravinami v posledních několika letech. Opatřená navrhuje i EFSA.

více

02. 12. 2018

novinky

Stránek: 2, stránka: 1 | 2