Tiskoviny

Sdružení českých spotřebitelů (SČS) vydává (většinou) pod záštitou a ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro potraviny (Zde) tiskoviny se zaměřením na kvalitu potravin.

K dispozici jsou také v e-verzích na kmenových stránkách SČS - Zde.

Seznam vydaných publikací následuje:

Edice - Jak poznáme kvalitu?

Publikace v edici „Jak poznáme kvalitu?“ byly vydávané v rámci priorit České technologické platformy pro potraviny. 

Mají podporovat vnímání kvality potravin včetně identifikace určujících kvalitativních činitelů při výběru potravin.  Edice byla každoročně rozšiřována o další komodity na trhu a jejími autory byli vždy odborníci z daného oboru.  Všechny publikace jsou dostupné ve formě tištěných brožur (do rozebrání) a elektronicky na webových stránkách SČS a partnerů. 

V roce 2018 Potravinářská komora a MZe ukončily podporu vydávání této edice.  Titul/y s pozdějším datem tedy byly produkovány z jiných zdrojů.

VYDANÉ PUBLIKACE

Je palmový olej hrozbou? (2020), Brát

Lahůdkářské výrobky - tradice a trendy (2018), Čeřovský, (TZ Zde)

Podle čeho vybírat tuky a oleje (2018), Brát, (TZ Zde)

Mražené krémy (2017), Benešová (TZ Zde)

Vliv kulinární úpravy potravin na nutriční hodnotu, (2017), Šíma, Turek, Michalová, (TZ Zde)

Sója a výrobky ze sóji (2017), Dostálová, (TZ Zde)

Ryby a rybí výrobky, 2. druhé přepracované vydání, (2017), Kafka, (TZ Zde)

Svět kávy (2. druhé přepracované vydání, (2017), Brzoňová, (TZ Zde)

Pivo (2017), Mezerová, (TZ Zde)

Nealkoholické nápoje (2016), Čížková

Čaje (2016), Brzoňová

Označování masných výrobků, 2. přepracované vydání (2016), Katina

Sýry a tvarohy, 2. přepracované vydání (2016), Obermaier, Čejna, Kopáček

Vyvážená strava a výživa, (2016), Turek, Šíma, Michalová

Obiloviny a luštěniny, (2016) Sluková a kol.

Drůbeží maso a drůbeží masné výrobky (2015), Mates   

Med (2015), Dupal, Kamler, Titěra, Vořechovská, Vinšová

Těstoviny (2015), Hrušková, Hrdina, Filip

Tuky, oleje, margaríny (2014, 2. vydání 2015), Brát

Mléko a mléčné výrobky (2014, dotisk 2015), Kopáček

Vejce (2014), Boháčková

Chléb a pečivo (2013, dotisk 2015), Příhoda, Sluková, Dřízal  

Sýry a tvarohy (2013), Obermaier, Čejna

Ryby, ostatní vodní živočichové a výrobky z nich (2013), Kavka

O lahůdkách pro spotřebitele (2012, 2. vydání 2015), Čeřovský

Svět kávy (2012), Brzoňová

Hovězí a vepřové maso (2012, 2. přepracované vydání 2015), Katina, Kšána ml.

Značení GDA na obalech potravin – navigace ve světě živin a kalorií (2011), Dupal (editace)

Nanotechnologie v potravinářství (2011), Kvasničková

Moderní šlechtění a potraviny. Co všechno potřebujeme vědět o potravinách z geneticky modifikovaných plodin? (2010), Drobník

Označování masných výrobků (2010), Katina

RFID – radiofrekvenční identifikace: důvod k obavám? (2010), Pešek

Potraviny ošetřené ionizací (2009), Michalová, Dupal