Tiskoviny

Sdružení českých spotřebitelů (SČS) vydávalo po řadu  let pod záštitou a ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro potraviny při Potravinářské komoře ČR (Zde) tiskoviny se zaměřením na kvalitu potravin v edici Jak poznáme kvalitu?. Publikace byly připravovány s cílem podporovat vnímání kvality potravin včetně identifikace určujících kvalitativních činitelů při výběru potravin.  Edice byla každoročně rozšiřována o další komodity na trhu a jejími autory byli vždy odborníci z daného oboru. 

Za tuto spolupráci náleží PK ČR a MZE poděkování. V roce 2018 však PK a MZe ukončily podporu. Titul/y s pozdějším datem níže uvedené byly produkovány z jiných zdrojů.

Všechny naše publikace (vedené níže)  jsou k nekomerčnímu využití vystaveny v e-verzích na kmenových stránkách SČS - Zde. Seznam vydaných publikací následuje:

Mimo edice vydalo SČS tištěnou publikaci, též v e-formátu Zde - Hlavní hygienické nešvary ze strany prodejce i spotřebitele, 2017.

Edice - Jak poznáme kvalitu?

Desatero pohledů na výběr kvalitních potravin (2021), Michalová, Dupal 

POTRAVINY A VÝŽIVA - stručný průvodce světem hoaxů a mystifikací (2021), Dupal 

Je palmový olej hrozbou? (2020), Brát

Lahůdkářské výrobky - tradice a trendy (2018), Čeřovský, (TZ Zde)

Podle čeho vybírat tuky a oleje (2018), Brát, (TZ Zde)

Mražené krémy (2017), Benešová (TZ Zde)

Vliv kulinární úpravy potravin na nutriční hodnotu, (2017), Šíma, Turek, Michalová, (TZ Zde)

Sója a výrobky ze sóji (2017), Dostálová, (TZ Zde)

Ryby a rybí výrobky, 2. druhé přepracované vydání, (2017), Kafka, (TZ Zde)

Svět kávy (2. druhé přepracované vydání, (2017), Brzoňová, (TZ Zde)

Pivo (2017), Mezerová, (TZ Zde)

Nealkoholické nápoje (2016), Čížková

Čaje (2016), Brzoňová

Označování masných výrobků, 2. přepracované vydání (2016), Katina

Sýry a tvarohy, 2. přepracované vydání (2016), Obermaier, Čejna, Kopáček

Vyvážená strava a výživa, (2016), Turek, Šíma, Michalová

Obiloviny a luštěniny, (2016) Sluková a kol.

Drůbeží maso a drůbeží masné výrobky (2015), Mates   

Med (2015), Dupal, Kamler, Titěra, Vořechovská, Vinšová

Těstoviny (2015), Hrušková, Hrdina, Filip

Tuky, oleje, margaríny (2014, 2. vydání 2015), Brát

Mléko a mléčné výrobky (2014, dotisk 2015), Kopáček

Vejce (2014), Boháčková

Chléb a pečivo (2013, dotisk 2015), Příhoda, Sluková, Dřízal  

Sýry a tvarohy (2013), Obermaier, Čejna

Ryby, ostatní vodní živočichové a výrobky z nich (2013), Kavka

O lahůdkách pro spotřebitele (2012, 2. vydání 2015), Čeřovský

Svět kávy (2012), Brzoňová

Hovězí a vepřové maso (2012, 2. přepracované vydání 2015), Katina, Kšána ml.

Značení GDA na obalech potravin – navigace ve světě živin a kalorií (2011), Dupal (editace)

Nanotechnologie v potravinářství (2011), Kvasničková

Moderní šlechtění a potraviny. Co všechno potřebujeme vědět o potravinách z geneticky modifikovaných plodin? (2010), Drobník

Označování masných výrobků (2010), Katina

RFID – radiofrekvenční identifikace: důvod k obavám? (2010), Pešek

Potraviny ošetřené ionizací (2009), Michalová, Dupal