K bezpečnosti potravin

Zpráva o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v potravinách v roce 2022

Zpráva SZPI – Pravidelné sledování cizorodých látek v potravních řetězcích umožňuje získat přehled o zatížení zemědělského a potravinářského průmyslu kontaminujícími látkami. Zpráva za rok 2022 formou tabulek a grafů doplněných o krátké zhodnocení dává informaci o úrovni výskytu jednotlivých kontaminantů a reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu.

Zpráva je k dispozici:

zde

zavřít

22. 03. 2023 09:38