Aktuality

Od 1. října nabývá účinnosti novela veterinárního zákona

Novela mimo jiné upravuje kompetence u připravované centrální evidence psů, mění některé povinnosti včelařů, či upravuje pravidla, za jakých lze chovat hmyz určený k lidské spotřebě

více na stránkách zde

30. 09. 2022

K bezpečnosti potravin

SZPI varuje před konzumací rozinek s minerálními oleji

více na stránkách zde

26. 09. 2022

K bezpečnosti potravin

Klobásy z Itálie mohou obsahovat závadné listerie

více na stránkách zde

23. 09. 2022

K bezpečnosti potravin

Stanovení nebezpečného výrobku: Animal Party bottle: Maršmelouny a komprimátová směs

více na stránkách zde

22. 09. 2022

K bezpečnosti potravin

Hlášení v systému RASFF: 36. týden 2022

více na stránkách zde

22. 09. 2022

archiv