Zajímavosti z EFSA

EFSA je klíčovým orgánem pro hodnocení nebezpečí týkajících se bezpečnosti potravin a krmiv v Evropské unii. Je logické, že Sdružení českých spotřebitelů, i s využitím Pracovní skupiny Potraviny a spotřebitel, věnuje výstupům tohoto orgánu pozornost.

Na přelomu června a července 2018 jsme informovali, že kandidát za ČR do Správní rady (Management Board) EFSA, předseda správní rady Sdružení českých spotřebitelů Libor Dupal, byl schválen za člena tohoto orgánu pro nadcházející období (Zde).

Toto nás motivovalo připravit na těchto stránkách novou sekci, věnovanou některým informacím, které EFSA zveřejňuje a které mají pro spotřebitele zvláštní význam.

Náměty a připomínky vítáme.

Vybrali jsme pro vás ... - archiv

Ftaláty - vědecké stanovisko EFSA

Materiály a předměty přicházející do styku s potraviny jsou výjimečně regulovány, neboť mohou pro spotřebitele představovat značná zdravotní rizika.

více

26. 02. 2020

Jak se instituce a organizace ČR zapojují v EFSA?

V lednu 2020 EFSA představil nový seznam a databázi organizací spolupracujících s EFSA. Zajímalo nás, jak aktivní jsou české organizace.

více

26. 02. 2020

O bakteriologických nákazách a epidemiích v EU

(Salmonelóza je epidemií, rizika bakterie Xylella fastidiosa, poplach ohledně antimikrobiální rezistence)

více

26. 02. 2020

Jsou v EU krávy šílené a jeleni chřadnoucí?

Úřad EFSA vydal zprávu o sledování výskytu transmisivních spongiformních encefalopatií (TSE) v EU v roce 2018

více

06. 12. 2019

EFSA hodnotil přítomnost nebezpečných bakterií na trhu

Hodnocení nákaz bakterií Listeria monocytogenes z výrobků určených k přímé konzumaci

více

06. 12. 2019

novinky

Stránek: 5, stránka: 1 | 2 | 3 | 4 | 5