Zajímavosti z EFSA

EFSA je klíčovým orgánem pro hodnocení nebezpečí týkajících se bezpečnosti potravin a krmiv v Evropské unii. Je logické, že Sdružení českých spotřebitelů, i s využitím Pracovní skupiny Potraviny a spotřebitel, věnuje výstupům tohoto orgánu pozornost.

Na přelomu června a července 2018 jsme informovali, že kandidát za ČR do Správní rady (Management Board) EFSA, předseda správní rady Sdružení českých spotřebitelů Libor Dupal, byl schválen za člena tohoto orgánu pro nadcházející období (Zde).

Toto nás motivovalo připravit na těchto stránkách novou sekci, věnovanou některým informacím, které EFSA zveřejňuje a které mají pro spotřebitele zvláštní význam.

Náměty a připomínky vítáme.

Vybrali jsme pro vás ...

Strategie EFSA 2027 k připomínkám

Návrh strategie EFSA na období 2022–2027 byl právě zveřejněn k veřejné konzultaci, která probíhá do 2. května 2021

více

07. 04. 2021

86. zasedání správní rady EFSA

V březnu (24. – 25.) 2021 se konalo on-line zasedání správní rady Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA Management Board)

více

06. 04. 2021

Opatření EFSA k implementaci požadavků nařízení o transparentnosti

Nové nařízení bylo připravováno, schvalováno a je nyní zaváděno pod značným politickým tlakem (Evropský parlament, Evropská komise, veřejnost).

více

26. 03. 2021

Co jsou nové potraviny?

EFSA zveřejnila informační video o nových potravinách

zde

více

23. 01. 2021

Barometr pověsti EFSA 2020

Jedním z cílů sociálního výzkumu EFSA je posilovat reputaci řídících procesů EFSA ze strany partnerů a stakeholderů.

Barometr 2020

více

16. 12. 2020

archiv