Spotřebitelský průzkum a jeho závěry

Značka kvality spotřebiteli má být spotřebiteli jednoduchým nástrojem, jak vybrat s minimálním rizikem kvalitní výrobek nebo službu. Cílem hodnocení bylo identifikovat značky, které to přiměřeně uspokojivě dokáží, a vyloučit z hodnocení značky, které nedávají reálnou informaci o kvalitě výrobku za přiměřeně transparentních podmínek a souvislostí. Vždycky bude značka i marketingovým nástrojem, ten ale nemá být viditelně prioritní.

Hodnoceno bylo nejméně 12 značek (de facto o několik více, některé hodnoceny „skupinově“). Uvedený záměr zformulovaný do pěti základních kritérií pro značku kvality splnily přijatelně pouze dvě značky:

‚Klasa‘ a 

‚Vím co jím‘.

Důsledně se zdůrazňuje, že to nijak neznamená, že ostatní značky „propadly“ a jsou nedůvěryhodné. Mohou poskytovat jinou informaci, než kvalitu – např. informují o původu apod. V rámci tohoto vyhodnocení je pouze spotřebiteli nedoporučujeme vnímat jako značku, která informuje v dostatečné komplexnosti o kvalitě výrobku - potraviny. A naopak, spotřebiteli doporučujeme, aby se tou kterou značkou důvěrněji seznámil a posoudil, zda mu poskytuje informaci, kterou od ní očekává. Podle našeho názoru to však není komplexní informace o kvalitě potraviny. 

        

Přehled značek je k dispozici Zde.