Výsledky průzkumu

Ve smyslu zadání úkolu podpořeného Radou kvality ČR a metodiky byly hodnoceny značky pro potraviny na trhu, které se podařilo identifikovat. 

Ve smyslu metodiky značky, které splnily kritéria postavená na „standardu“ Programu CzQ, jsou v rámci tohoto hodnocení považovány za „VYHODNOCENÉ“ a bez pořadí jsou sepsány v  odstavci níže písm. a). Jsou to značky, které poskytují spotřebiteli přiměřeně komplexní informaci o kvalitě výrobku či služby. 

Ve smyslu metodiky značky, které nesplnily kritéria postavená na „standardu“ Programu CzQ, jsou v rámci tohoto hodnocení považovány za „VYŘAZENÉ Z HODNOCENÍ“ – (tj. „NEHODNOCENÉ“) a bez pořadí jsou sepsány v  odstavci níže písm. b). Jsou to značky, které neposkytují spotřebiteli komplexní informaci o kvalitě výrobku či služby. Neznamená to, že jsou nezbytně nedůvěryhodné, ale pouze že nesplňují standardní požadavky na značku kvality komplexně. Mohou tedy dávat důvěryhodnou informaci spotřebiteli o „něčem“ (např. o původu), ale nikoliv komplexně o konkrétních kvalitativních ukazatelích pro výrobek či službu, apod.

V příloze uvádíme souhrn vyhodnocení jednotlivých značek - Zde. Vyhodnocení jednotlivých značek též v jednotlivých podsekcích.