Kritéria pro hodnocení

a)      CÍLE VE PROSPĚCH SPOTŘEBITELŮ I TRHU

b)      TRANSPARENTNÍ SPRÁVA ZNAČKY

c)      ZNAKY KVALITY, PŘÍNOS PRO SPOTŘEBITELE (ZÁKAZNÍKY)

d)     KVALITU OVĚŘUJE TŘETÍ NEZÁVISLÁ STRANA

e)      OVĚŘOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI DRŽITELE ZNAČKY

f)       OVĚŘOVÁNÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ