Značení, označení, informace na obalech potravin

Údaje uváděné na obalech potravin jsou pro spotřebitele základním zdrojem informací, aby se mohl rozhodnout při výběru ze širokého spektra výrobků. Co a jak musí být na baleném výrobku uvedeno, ukládají české zákony a prováděcí vyhlášky a také nařízení EU s přímou účinností v členských státech. Orientace v tom tedy není jednoduchá, pro každý potravinářský sektor existuje navíc řada specifických požadavků. Odkazujeme proto na informace uvedené sekci Kvalita - sektor po sektoru -

Legislativní vymezení:

Označování potravin legislativně upravuje zákon o potravinách č. 110/1997 Sb., vyhláška č. 113/2005 Sb. o označování potravin a nařízení EU č. 1169/2011/ES o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Princip:

Způsoby označování potravin se provádějí tak, aby neuváděly spotřebitele v omyl, pokud se týká charakteristiky potraviny, vlastností, složení, množství, trvanlivosti, původu nebo vzniku, způsobu zpracování nebo výroby, přisuzování účinků a vlastností, které potravina nevykazuje apod.

Odkazy:

  • Potravinové právo v oblasti označování - základní teze - Zde. Potravinářská komora vydala v srpnu 2015 aktualizované znění příručky pro výklad evropské legislativy pro  označování potravinářských výrobků. Publikace je k dispozici Zde.
  • Další doporučený zdroj informací o označování potravin je portál informačního centra bezpečnosti potravin Zde.
  • Jaké údaje musí být uvedeny na potravině balené ve výrobě? - Zde.
  • Identifikační označení výrobků živočišného původu - Zde.
  • Jaké údaje musí být uvedeny na potravině zabalené mimo provozovnu výrobce (např. v obchodě)? - Zde.
  • Jaké údaje musí být písemně uvedeny a viditelně umístěny (např. na tabulce) u nebalených potravin? - Zde.
  • Souhrnné informace - Zde.
  • Doporučujeme rovněž informace na kmenových stránkách Sdružení českých spotřebitelů - Zde.