Potravinové právo

Potravinové právo je velmi komplexní záležitostí. V Evropské unii jsou vydávány směrnice, které se transponují do českých právních předpisů; mnoho předpisů je formou evropských nařízení a rozhodnutí přijímáno na evropské úrovni a mají v ČR přímou působnost, tzn. že nejsou převáděny do českých předpisů. Dále uvádíme několik odkazů, kde naleznete informace o předpisech potravinové legislativy, či přímo konkrétní potravinové předpisy.

  • Základní právní předpisy pro oblast potravin v ČR, v EU a v Codex Alimentarius (mezinárodní potravinové normy, kodexů správné praxe atp. s cílem prosazovat ochranu spotřebitelů a usnadnit celosvětový obchod s potravinami prost) naleznete na portále Bezpečnost potravin: Zde.
  • Přehledná potravinová legislativa i soubory správné výrobní a hygienické praxe jsou k dispozici na portále Potravinářské komory Zde
  • Plné texty potravinových předpisů nejdeme na portálu SZPI - Zde.
  • Hledáte li aktuality k legislativě potravin, doporučujeme obrátit se na portál Bezpečnost potravin Zde
  • Hledáte znění evropských potravinových předpisů v češtině? Jsou skutečně dostupné, a sice na webu Evropské komise Zde a nově vydané předpisy Zde.