Kvalita potravin - doporučené weby

Potraviny - jejich kvalita a bezpečnost - jsou celospolečenský fenomén. Každý jim chce rozumět, a každý jim také "rozumí". Mnozí natolik, že radí ostatním. Tomu odpovídá úroveň mnohých šířených informací. Existuje o nich tolik domén, jako snad k žádnému jinému tématu. A kdo nemá svůj web, alespoň rozesílá "zaručné" informace ...

Sdružení českých spotřebitelů (SČS) si zde s podporou Pracovní skupiny Potraviny a spotřebitel při České technologické platformě pro potraviny (ČTPP) dovoluje doporučit krátký výčet domén, které považuje za spolehlivé a přitom obsahují obrovská kvanta udržovaných informací.

SČS samozřejmě prioritně doporučuje stránky, na kterých se právě nacházíte , které jsou ovšem spíše "prezentačního" charakteru zmíněné pracvovní skupiny při ČTPP. I tak, věříme, zde některé podané informace oceníte.

Podobně může SČS doporučit své vlastní kmenové stránky http://www.konzument.cz/, kde je i malá sekce zaměřená na oblast potravin Zde a kde můžete žádat o radu ve svých sporech či stížnostech Zde, atd. Nicméně i tyto kmenové stránky SČS jsou "nízkonákladové", budované prakticky bez jakékoliv dotace.

Nemůžeme a nechceme konkurovat subjektům, které do administrace a redakce stránek mohou věnovat značné finanční prostředky. Zejména je pro nás důležitá spolehlivost a důvěryhodnost jejich obsahu, a proto Vám je zde můžeme doporučit.

Za podněty a reakce děkujeme.