O nás: SČS a ČTPP - Potraviny a spotřebitel

Tyto stránky jsou rozvíjeny pod odbornou gescí Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. .

Do roku 2018 byla po téměř 10 let realizována úzká spolupráce zainteresovaných stran, včetně spotřebitelů, výrobců, obchodu, orgánů úřední kontroly a dalších v rámci Pracovní skupiny Potraviny a spotřebitel při České technologické platformě pro potraviny. Bohužel, tato skupina nenašla podporu pro další fungování.

Průmyslová výroba potravin a globalizace obchodu vzdálila spotřebitele od zdroje potravin. To spolu s aférami, které se čas od času objeví (nejvýznamnější asi BSE - nemoc šílených krav, dioxiny v mase a další a další, a jistě neopomeneme naši 'národní' aféru s metanolem) vyvolává nedůvěru v bezpečnost potravin a v systém jejího zabezpečení. V případě biotechnologií pak byla nedůvěra zpolitizována a záměrně posilována jako nástroj ochranářské politiky zejména evropské.

Snahy o posílení důvěry spotřebitele prostřednictvím poskytovaných informací byly v některých případech kontraproduktivní – typický je kód E pro přídatné látky a množství povinných informací, které je činí často 'nečitelnými' a spotřebitele odrazuje.

K tomu mnohdy přispívá snaha medií o „senzačnosti“ kladoucí do popředí negativní sdělení (polské výrobky, dvojí kvalita).

Sdružení českých spotřebitelů

je nejstarším spotřebitelským sdružením u nás - založeno bylo již v r. 1990. Ve prospěch spotřebitelů rozvíjí řadu aktivit a kvalita potravin náleží mezi priority. Blíže se Vám představuje na svých domovských stránkách - Zde.

.

Právě proto, že kvalita potravin náleží mezi jeho priority, Sdružení českých spotřebitelů (SČS) přivítalo, když v r. 2009 byla při České technologické platformě pro potraviny (Zde) založena pracovní skupina Potraviny a spotřebitel. 

SČS si pokládalo za čest, že moihlo po celou dobu aktivity této skupiny koordinovat. VIZÍ pracovní skupiny bylo spotřebiteli zprostředkovat informace, které vytvoří jeho racionální představu o současném potravinářském trhu. Z hlediska této představy bude posuzovat jednotlivé výrobce a distributory. Svými preferencemi bude zpětně ovlivňovat výrobu a trh.

PS si kladla za cíl zjišťovat a ověřovat, které informace jsou pro spotřebitel významné. Jedná se samozřejmě o informace ve vztahu ke zdravotním hlediskům, ale ke kvalitě a jejím rozlišování obecně.

PS vytvářela nástroje k šíření uvedených informací ke spotřebiteli. Důležitou součástí aktivit bylo odbourávat pověry a falešné předsudky („mýty“), např. vytvořit racionální vztah veřejnosti k biotechnologiím či k procesům jako je GMO či ošetření potraviny ionizací.