Certifikace konzumních brambor v režimu kvality Q CZ zahájena

Ministerstvo zemědělství pověřilo Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zajištěním certifikace produktů z konzumních brambor v režimu kvality Q CZ

Certifikace „Q CZ“ má spotřebiteli poskytnout záruku vysoké kvality, možnost dohledat historii produktu od uvedení na trh přes zpracovatele až k pěstiteli a sledovat i systém kvality pěstování konzumních brambor.

více na stránkách zde

zavřít

29. 01. 2021 17:37