Tiskoviny

Sdružení českých spotřebitelů (SČS) pod záštitou a ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro potraviny (Zde) vydává tiskoviny se zaměřením na kvalitu potravin.

K dispozici jsou také v e-verzích na kmenových stránkách SČS - Zde.

Seznam vydaných publikací a ediční plán následuje:

Edice - Jak poznáme kvalitu?

Publikace v edici „Jak poznáme kvalitu?“ jsou vydávané v rámci priorit České technologické platformy pro potraviny. Mají podporovat vnímání kvality potravin včetně identifikace určujících kvalitativních činitelů při výběru potravin.  Edice je každoročně rozšiřována o další komodity na trhu a jejími autory jsou vždy odborníci z daného oboru.  Všechny publikace jsou dostupné ve formě tištěných brožur (do rozebrání) a elektronicky na webových stránkách SČS a partnerů. 

Ediční plán 2017 (v přípravě)

  • Mražené krémy, zmrzliny
  • Vliv kulinární úpravy potravin na nutriční hodnotu

VYDANÉ PUBLIKACE

Sója a výrobky ze sóji (2017), Dostálová, (TZ Zde - v přípravě)

Ryby a rybí výrobky, 2. druhé přepracované vydání, (2017), Kafka, (TZ Zde)

Svět kávy (2. druhé přepracované vydání, (2017), Brzoňová, (TZ Zde)

Pivo (2017), Mezerová, (TZ Zde - v přípravě)

Nealkoholické nápoje (2016), Čížková

Čaje (2016), Brzoňová

Označování masných výrobků, 2. přepracované vydání (2016), Katina

Sýry a tvarohy, 2. přepracované vydání (2016), Obermaier, Čejna, Kopáček

Vyvážená strava a výživa, (2016), Turek, Šíma, Michalová

Obiloviny a luštěniny, (2016) Sluková a kol.

Drůbeží maso a drůbeží masné výrobky (2015), Mates   

Med (2015), Dupal, Kamler, Titěra, Vořechovská, Vinšová

Těstoviny (2015), Hrušková, Hrdina, Filip

Tuky, oleje, margaríny (2014, 2. vydání 2015), Brát

Mléko a mléčné výrobky (2014, dotisk 2015), Kopáček

Vejce (2014), Boháčková

Chléb a pečivo (2013, dotisk 2015), Příhoda, Sluková, Dřízal  

Sýry a tvarohy (2013), Obermaier, Čejna

Ryby, ostatní vodní živočichové a výrobky z nich (2013), Kavka

O lahůdkách pro spotřebitele (2012, 2. vydání 2015), Čeřovský

Svět kávy (2012), Brzoňová

Hovězí a vepřové maso (2012, 2. přepracované vydání 2015), Katina, Kšána ml.

Značení GDA na obalech potravin – navigace ve světě živin a kalorií (2011), Dupal (editace)

Nanotechnologie v potravinářství (2011), Kvasničková

Moderní šlechtění a potraviny. Co všechno potřebujeme vědět o potravinách z geneticky modifikovaných plodin? (2010), Drobník

Označování masných výrobků (2010), Katina

RFID – radiofrekvenční identifikace: důvod k obavám? (2010), Pešek

Potraviny ošetřené ionizací (2009), Michalová, Dupal