Zákon o potravinách nově a významně pro spotřebitele

7/2016, Praha. Zákon o potravinách prošel v minulých dvou letech opakovanou novelizací. Jedna je účinná již od ledna roku 2015, druhá od července 2016. Přinesly pro spotřebitele řadu nových ustanovení, která by mu měla zlepšit postavení na trhu a informovanost při rozhodování. 

Sdružení českých spotřebitelů svolalo k hodnocení účinnosti a vymáhání potravinové legislativy a k vyjádření postoje spotřebitelů k novým opatřením tiskové konference, poslední v červenci 2016 - tisková zpráva je Zde, a před tím na konci roku 2015 u příležitosti "výročí" jednoho roku účinnosti předchozí novely  - Zde. Zprávy zahrnují i situační analýzu - Zde.

Sdružení českých spotřebitelů principiálně oceňuje snahy MZe přispívat k lepší informovanosti spotřebitelů při rozhodování při nákupu potravin. Existují nicméně legislativní kroky, které spotřebiteli příliš nepomohou a které tržní prostředí zatěžují. Existují rezervy v účinnosti vymáhání již existujících legislativních opatřeních.  

 

Sdružení českých spotřebitelů na některé části připravované novely reagovalo již dříve ve svých zveřejněných "poznámkách" - nabízíme Zde. Tenkráte jsme upozorňovali rovněž na komplexní pohled připravený novinářem p. P. Havlem - odkazujeme Zde.