Dvojí kvalita

SČS je jednoznačného názoru, že pokud je na trhu výrobek, zavedený pod určitým všeobecně známým názvem, značkou, grafickým vyobrazením atp., je klamáním spotřebitele (nekalou praktikou), pokud je na různé trhy uváděn s různými vlastnostmi, zejména ve vztahu k jeho složení. A to zejména, pokud je důvodný předpoklad, že odlišná receptura může mít významný vliv nejen na kvalitu, ale také na cenu. A to i přesto, že v označení je správné složení uvedeno.  

K tématu jsme se vyjádřili vícekrát, neboť mediální boom neutuchá.

Na konci září jsme proto komentovali zasedání Zemědělského výboru PSP (v Jihlavě), za účasti pí Věry Jourové, Europoslankyně - Zde. Ústředním tématem byla právě dvojí kvalita výrobků na trhu EU.

Deník Blesk organizuje před volbami debaty nad různými tématy z programů politických stran. Dne 20. září bylo diskutováno téma ochrany spotřebitelů. Jako nezávislý odborník ke komentování debaty a jednotlivých názorů byl přizván předseda správní rady Sdružení českých spotřebitelů Libor Dupal. Diskutována byla různá témata včetně dvojí kvality. Více na webu Blesk Zde; (fotofokumetace k naší účasti - Zde).

V naší tiskové informaci z července rovněž svůj postoj vysvětlujeme - Zde.