Dvojí kvalita

SČS je jednoznačného názoru, že pokud je na trhu výrobek, zavedený pod určitým všeobecně známým názvem, značkou, grafickým vyobrazením atp., je klamáním spotřebitele (nekalou praktikou), pokud je na různé trhy uváděn s různými vlastnostmi, zejména ve vztahu k jeho složení. A to zejména, pokud je důvodný předpoklad, že odlišná receptura může mít významný vliv nejen na kvalitu, ale také na cenu. A to i přesto, že v označení je správné složení uvedeno.  V naší tiskové informaci svůj postoj vysvětlujeme - Zde.