Hygiena prodeje

Sdružení českých spotřebitelů (SČS) dostává signály, že hygiena prodeje např. u nebaleného pečiva, zeleniny a dalších výrobků nabízených k volnému výběru tzv. stolovým způsobem není dostatečná. Sami spotřebitelé často nedodržují hygienická pravidla při výběru výrobků, obchod často nenastavuje potřebná opatření, aby spotřebitelé měli dostatek pomůcek při nákupu (jednorázové rukavice, sáčky, podávací kleště).

S podporou grantu Ministerstva zemědělství realizujeme v r. 2018 již druhým rokem projekt, zaměřený na toto téma.

O projektu souhrnně informujeme také na našich kmenových stránkách www.konzument.cz.

Na tomto místě zveřejníme výstupy letošního projektu podobně jako níže z projektu z r. 2017.

V průběhu roku 2017 realizovalo SČS projekt, který byl připraven a realizován ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu - HYGIENA PRODEJE POTRAVIN A ČESKÝ SPOTŘEBITEL – JAK DÁL?. Výstupy a nástroje připravené a aplikované v rámci projektu byly konzultovány mj. se SZPI. Komentář k tématu nabízíme Zde.

Jednou ze skupin, na kterou se projekt zaměřil, jsou žáci vyšších ročníků základních škol a studenti a učni středních, kteří byli osloveni prostřednictvím dvou videospotů – krátkých animovaných klipů (pečivo, plýtvání), které přiměřeně humornou formou připoutají pozornost k tématu hygieny prodeje. Pedagové obdrželi metodické listy, které usnadní uchopení výuky k tomu.

Ke zviditelnění tématu hygieny prodeje byla připravena tištěná publikace, která byla široce distribuována zejména prostřednictvím prodejen, ale i do regionálních kontaktních míst SČS, knihoven, atd.

SČS s partnery provádělo v průběhu realizace projektu dotazniková šetření, zaměřená na laickou veřejnost a na mládež (pečivo, plýtvání). Souhrnná informace k průzkumu je vystavena Zde.

Komunikace o tématu byla podpořena kulatými stoly, tiskovou konferencí, či tiskovou zprávou. O těchto akcích více na stránkách SČS, v aktualitách.

Na základě informací ze SZPI se situce v přístupu prodejců zlepšuje. Jedná se ale o delší proces, na němž je třeba se dále podílet.