O nás: SČS a ČTPP - Potraviny a spotřebitel

Tyto stránky jsou rozvíjeny pod odbornou gescí

  • Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. a
  • Pracovní skupiny Potraviny a spotřebitel při České technologické platformě pro potraviny.

Průmyslová výroba potravin a globalizace obchodu vzdálila spotřebitele od zdroje potravin. To spolu s aférami, které se čas od času objeví (nejvýznamnější asi BSE - nemoc šílených krav, dioxiny v mase a další a další, a jistě neopomeneme naši 'národní' aféru s metanolem) vyvolává nedůvěru v bezpečnost potravin a v systém jejího zabezpečení. V případě biotechnologie pak byla nedůvěra zpolitizována a záměrně posilována jako nástroj ochranářské politiky zejména evropské.

Snahy o posílení důvěry spotřebitele prostřednictvím poskytovaných informací byly v některých případech kontraproduktivní – typický je kód E pro přídavky a množství povinných informací, které je činí často 'nečitelnými' a spotřebitele odrazuje.

K tomu mnohdy přispívá snaha medií o „senzačnosti“ kladoucí do popředí negativní sdělení.

Sdružení českých spotřebitelů

je nejstarším spotřebitelským sdružením u nás - založeno bylo již v r. 1990. Ve prospěch spotřebitelů rozvíjí řadu aktivit a kvalita potravin náleží mezi priority. Blíže se Vám představuje na svých domovských stránkách - Zde.

.

Právě proto, že kvalita potravin náleží mezi jeho priority, Sdružení českých spotřebitelů (SČS) přivítalo, když před několika lety byla při České technologické platformě pro potraviny (Zde) založena

pracovní skupina Potraviny a spotřebitel.

SČS si pokládá za čest, že může aktivity této skupiny koordinovat.

VIZE pracovní skupiny:

Spotřebitel dostane informace, které vytvoří jeho racionální představu o současném potravinářském trhu. Z hlediska této představy bude posuzovat jednotlivé výrobce a distributory. Svými preferencemi bude zpětně ovlivňovat výrobu a trh.

CÍL pracovní skupiny:

PS si klade za cíl zjišťovat a ověřovat, které informace jsou pro spotřebitel významné. Jedná se samozřejmě o informace ve vztahu ke zdravotním hlediskům, ale ke kvalitě a jejím rozlišování obecně.

PS vytváří nástroje k šíření uvedených informací ke spotřebiteli. Důležitou součástí aktivit je odbourávat pověry a falešné předsudky („mýty“), např. vytvořit racionální vztah veřejnosti k biotechnologiím či k procesům jako je ošetření potraviny ionizací.

PS se snaží podporovat proklamovanou možnost volby spotřebitele mezi výrobky na trhu, včetně případného pochopení případných ověřených a podstatných vlastností výrobku či výrobků.