Kontakty

Česká technologická platforma pro potraviny

  • Počernická 96/272; 108 03 Praha 10 - Malešice
  • tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
  • tel.: +420 296 411 184-93
  • e-mail: foodnet@foodnet.cz
  • www.ctpp.cz, www.foodnet.cz

Sdružení českých spotřebitelů, z. ú.

  • Pod Altánem 99/103; 100 00 Praha 10 - Strašnice
  • Telefon: +420 261 263 574
  • E-mail: spotrebitel@regio.cz
  • www.konzument.cz